• Bine ați venit pe platforma educațională a Centrului de Excelență în Medicină și Farmacie ”RAISA PACALO”

        Stimați utilizatori!

  Pentru a accesa cursurile, convingeți-vă că sunteți logat (dreapta sus) cu numele d-voastră.

  Dacă sunt neclarități pentru crearea contului de acces, vizionează următorul video sau video sau contactați dirigintele.

  Dacă ați uitat parola sau numele de utilizator le puteți reseta accesând Resetare parolă.

  Administratorul platformei nu se ocupă de înscrierea utilizatorilor la cursuri! Acest lucru îl face profesorul cursului!

  Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați administratorul platformei!

  !!! Amplasați cursul creat în categoria cu numele vostru

  Administrator platformă: Dumitru RUGALIOV
  e-mail: support@cemf.md

Доступные курсы

Cursul este predestinat asistentilor medicali 

Competentele profisionale specifice unitatii de curs

CS1.Utilizarea notiunilor de igiena si microbiologie in activitatea profesionala tehnicianului dentar.

CS 2.Specifica si recunosterea metodelor de evaluare a factorilor de mediu,ocupationali si alimentari.

CS3.Specificarea interrelatiei intre macro si microorganism.

CS4.Identificarea caracteristicilor specifice grupelor principale de microorganisme.

Particularităţile de diagnostic şi principii de tratament a afecţiunilor cardio-vasculare cu nursing specific.

Acest curs este pentru asistentele medicale

✌️Dezvoltarea competentelor digitale ale cadrelor didactice  Platforma Moodle

😉Dezvoltarea competențelor profesionale ☺️

                                                                               

                                                                       Cardiologie cu nursing specific

curs nou

Dezvoltarea competențelor digitale

😘👍😍

Dezvoltarea competențelor digitale✌️

Dezvoltarea competentilor si abilitatilor 😷

Chimia organică 


Istoria reprezintă studiul societății pe parcursul epocilor antice, medievale, moderne și contemporane!

Dezvoltarea abilităților digitale Moodle

Dezvoltarea comptențelor profesionale în activitatea asistentului medical !

🐦 dezvoltarea competențiilor digitale platforma moodle 

☺️Dezvoltarea compentențelor digitale

Acest curs oferă utilizatorilor profesori instrucțiuni practice şi sugestii pedagogice referitor la modalitatea de folosire a platformei Moodle care conține informații menite să faciliteze utilizarea platformei în scopul alcătuirii şi organizării adecvate a cursurilor.

Sănătatea o stare de bine fizic, moral și spiritual și nu doar absența bolilor. 

Curs de limba franceză.

Deprinderile de modelare a dintilor in arcada si recunoasterea lor

Învăţarea limbilor străine mereu a fost privită ca un deziderat al timpului. O limbă străină reprezintă un semn de educaţie şi nobleţe şi prezintă un indiciu valoros pentru a fi admis într-o societate înaltă. Motivul de ce oamenii învaţă limbi străine astăzi, este total diferit de cel care a existat acum câteva sute de ani în urmă.

La nivel de colegiu, învăţarea unei limbi străine cu terminologie medicală, are ca scop extinderea şi aprofundarea competenţelor de comunicare cu aplicarea terminologiei medicale pentru a forma atitudini şi valori viitorilor specialişti medicali. 1. Să povestească ...,...

nursing

În vederea perfecționării asistentului medical psihologia medicală intervine punând la dispoziție lucrătorului medical cunoștințe, abilități și strategii capabile să-i dezvolte acestuia pe lingă calitățile intelectuale necesare și așa calități indispensabile pentru activitatea medicală ca: bunăvoință, înțelegere, toleranță, empatie. Respectiv acesta devine un instrument de lucru de neînlocuit în activitatea oricărui asistent medical, care este preocupat de bunăstarea pacienților și de reputația sa de specialist în domeniu.

Obiectivul screening-ului cervical este de a identifica într-o populaţie-ţintă asimptomatică femeile care au leziuni pre-canceroase, astfel încât acestea să poată fi tratate, prevenind astfel dezvoltarea cancerului invaziv de col uterin.

Cancerul glandei mamare actualmente reprezintă cea mai frecventă formă de neoplazii la femei, constituind o problemă majoră cu impact global, cauzată de morbiditate și mortalitate înaltă. Cancerul mamar continuă să fie o problemă de mare actualitate în oncologie deoarece, pe de o parte, frecvenţa morbidității prin această localizare se menţine la un nivel foarte ridicat, iar pe de altă parte, au apărut modalităţi de reducere a mortalităţii. Potrivit datelor statistice, în Republica Moldova cancerul glandei mamare ocupă primul loc în structura morbidităţii prin tumori maligne la femei. Scopul principal al depistării precoce constă în depistarea în stadii incipiente a cancerului mamar, formarea grupelor de risc, formarea cadastrului pacientelor din familiile cu predispoziţie ereditară. Obiectivele specifice ale programelor de depistare precoce și screening al cancerului mamar:


Omenirea spera că
studiile căpătate  vor servi pentru toată
viața. Însă constatăm că acestea sunt numai o parte din cariera profesională și

lipsa formării continue  aduce insucces iar abilitățile se pierd. Peter Shayle


Cursul ATI este predistinat pentru perfecționarea lucrătorilor medicali cu activitate în secțiile de reanimare și anestezie

Modulul Protecția sănătății și supravegherea sanitară prevede cunoaşterea aspectelor de bază în supravegherea sanitară preventivă şi curentă, controlul obiectelor industriale, agricole, obiectelor de alimentaţie publică, de învățământ inclusiv cu aplicarea investigaţiilor de laborator şi măsurărilor instrumentale la locurile de muncă. Modulul  Protecția sănătății și supravegherea sanitară este destinat asistenţilor medicului igienist și prevede aplicarea tehnologiilor educaţionale şi informaţionale moderne pentru asigurarea învăţării performante.

Anul 2020 a fost marcat de o pandemie, situație cu care lumea nu s-a mai confruntat de un secol. Cazurile de pneumonie atipică, descrise inițial în China, au marcat începutul acestei pandemii. Boala provocată de un agent cauzal nou, identificat ulterior și denumit coronavirus de tip nou (SARS-CoV-2 sau COVID-19) s-a răspândit rapid peste tot în lume. Sistemele de sănătate din toată lumea s-au confruntat cu un virus total necunoscut sub aspect de proprietăți virale, patogenie, manifestări clinice, diagnostic și tratament al bolii și a complicațiilor ei și măsuri de prevenire și control.

Organizația Mondială a Sănătății a urmărit și a analizat evoluția situației, elaborând și ajustând recomandări pentru a sprijini statele-membre să aplice măsuri comprehensive de prevenire a răspândirii infecției și de reducere a mortalității provocate de coronavirusul de tip nou. Guvernele au întreprins măsuri drastice de carantină și au închis granițele în încercarea de a ține situația sub control. Situația pandemică a evoluat însă diferit, unele țări înregistrând succese mai mari în controlul infecției, iar altele, mai mici. Acest lucru a fost determinat, probabil, de promptitudinea acțiunii guvernelor și, în special, de eficiența punerii în aplicare a măsurilor decise, de capacitățile sistemului de sănătate publică și a sistemului de sănătate în general și de comportamentul și implicarea populației.

Pe 30.01.2020, OMS a declarat epidemia cauzată de noul tip de coronavirus drept urgență de sănătate publică de interes internațional. Pe 11.03.2020, OMS a evaluat faptul că COVID-19 poate fi caracterizată drept o pandemie. La nivel global și național, se lucrează în parteneriate instituționale și intersectoriale pentru a spori gradul de pregătire și răspuns pentru atenuarea răspândirii bolii – urmărindu-se caracteristicele de răspândire a infecției și implementându-se intervențiile respective de sănătate publică.

Prevenirea bolilor transmisibile prin intermediul vaccinărilor reprezintă cea mai eficientă investiţie în sănătatea publică. Prin imunizarea sistematică a populaţiei poate fi obţinută atât o scădere substanţială a morbidităţii, mortalităţii şi invalidităţii survenită în urma bolilor infecţioase, cât şi a pierderilor economice şi sociale cauzate de aceste boli. Prin implimentarea programelor de vaccinări, aprobate şi promovate de către Organizaţia Mondială a Sănătăţii, în majoritatea covârşitoare a ţărilor se realizează programe de stat de vaccinări, la nivel global fiind obţinute remarcabile succese în prevenirea unor boli contagioase. Vaccinarea este una dintre măsurile cele mai valoroase și mai eficiente în domeniul sănătății publice și rămâne principalul instrument de prevenire primară a bolilor transmisibile.

Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), vaccinarea previne 2-3 milioane de decese pe an și reduce costurile tratamentelor pentru anumite boli, inclusiv tratamentele antimicrobiene.

Imunizarea a fost și rămâne una dintre intervențiile prioritare ale Guvernului Republicii Moldova, iar statul garantează accesul gratuit la servicii de imunizare pentru toți cetățenii.

Competenţa lucrătorilor medicali, pusă în valoare de o bună organizare şi dotare a cabinetelor de imunizare, impune din partea asistentului medical o continuă pregătire şi perfecţionare, acumulând cunoştinţe teoretice şi practice utile în scopul garantării asistenţei de imunizare de calitate a tuturor cetăţenilor Republicii Moldova.


   Competenţe profesionale  specifice cursului

-         Cunoașterea și înțelegerea cunoștințelor teoretice și metodelor epidemiologice de bază cu aplicarea medicinei bazate pe dovezi pentru asigurarea unui management adecvat în practica medicală cotidiană.

-         Cunoașterea legităţilor şi particularităţilor epidemiologice în diferite forme nosologice şi grupuri de maladii transmisibile.

-         Cunoașterea particularităților epidemiologice, specificul supravegherii epidemiologice și controlul infecțiilor asociate asistenței medicale;

-         Cunoașterea metodelor şi mijloacelor de prevenire şi combatere a maladiilor infecţioase, criteriile de evaluare.

-            Cunoașterea metodelor de cercetare epidemiologică și clinică și aplicarea în practica medicală.

-         Utilizarea cunoștințelor de bază privind structura, mecanismul de dezvoltare şi manifestările morbidităţii infecţioase şi neinfecţioase.Video


Competențe :

-         Notificarea şi raportarea cazurilor de infecţie;

-         Evaluarea riscurilor în alegerea echipamentului personal de protecţie;

-         Îmbrăcarea şi dezbrăcarea echipamentului personal de protecţie;

-         Evaluarea riscului pentru efectuarea măsurilor suplimentare de control a infecției: pentru picături, contact și aerosoli;

-         Igiena mediului spitalicesc;

-       Evaluarea riscului de expunere profesională la infecții și managementul ruscului;

-       Ghestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale;

-       Transportarea pacienților infecțioși.

Video: 

 

 

9.11.2022

Studiați tema propusă

Morbiditatea și mortalitatea prin maladii cronice, în special nontransmisibile, constituie o problemă medicală şi socială la nivel național și global. Alimentația rațională se consideră unul din factorii primordiali în combaterea și profilaxia afecțiunilor cronice. Respectarea principiilor alimentației rationale și echilibrate este un remediu simplu și eficient de fortificare și menținere a stării de sănătate și prevenirea bolilor netransmisibile legate de dietă, subnutriție și deficiențe nutriționale

Modulul Asistența medicală în boli infecțioase  are ca scop actualizarea cunoştinţelor, obținerea de noi abilități pentru perfecționarea competenţelor formabililor  în realizarea îngrijirilor de calitate acordate  pacienţilor cu maladii infecțioase.

Modulul Asistența medicală în ftiziopneumologie  are ca scop actualizarea cunoştinţelor, obținerea de noi abilități pentru perfecționarea competenţelor formabililor  în realizarea îngrijirilor de calitate acordate  pacienţilor cu afecțiuni pulmonare

Modulul Asistența medicală în oncologie  are ca scop actualizarea cunoştinţelor, obținerea de noi abilități pentru perfecționarea competenţelor formabililor  în realizarea îngrijirilor de calitate acordate  pacienţilor cu maladii oncologice.

Modulul Asistența medicală în cardiologie  are ca scop actualizarea cunoştinţelor, obținerea de noi abilități pentru perfecționarea competenţelor formabililor  în realizarea îngrijirilor de calitate acordate  pacienţilor cu afecțiuni cardiovasculare.

Asistența medicală în medicina internă este  destinat asistenților medicali care activează în secții de boli interne , secții de gastroenterologie, pulmonologie.....

Modulul Asistența medicală în medicina internă  are ca scop actualizarea cunoştinţelor, obținerea de noi abilități pentru perfecționarea competenţelor formabililor  în realizarea îngrijirilor de calitate acordate  pacienţilor cu diverse boli cronice.

Curs destinat perfectării cunoștințelor/competențelor/abilităților A/m de profil terapeutic. 

Medicina de familie este o specialitate medicală, care asigură asistenţa medicală primară şi continuă a stării de sănătate prin acţiuni preventive, educaţionale, terapeutice şi de recuperare, contribuie la promovarea stării de sănătate a individului, familiei şi colectivităţii.

Cursul Medicina de familie specializare este orientat spre identificarea locului și rolului asistenților medicali de familie în cadrul echipei de îngrijiri primare

Medicina primară este....

Acest curs  este necesar pentru a  familiariza cursanții  cu schimbările ce au loc în  domeniul ginecologiei.
Informare la subiectul  : Metode de diagnostic  în ginecologie
 
citat

Destinat elevilor anului IV CEMF

Modulul de specializare Asistența medicală în fizioterapie 

Modulul de specializare „Asistența medicală în fizioterapie” a programului de formare profesională continuă a personalului medical cu studii medii Reabilitarea medicală  are scopul de a forma/dezvolta competențe generale și specifice în realizarea activității lucrătorilor medicali antrenați în serviciul de reabilitare ale instituțiilor medicale din Republica Moldova.

Organizația Mondială a Sănătății definește sănătatea mintală ca o stare de bine în care fiecare  individ, apreciindu-și propriul potențial, poate face față stresului din viața cotidiană, poate munci  productiv și este capabil să contribuie la dezvoltarea comunității sale. Problemele de sănătate  mintală sunt întâlnite în toate țările lumii și afectează diferite categorii de persoane, indiferent de  vârstă, sex, statut social sau mediu de reședință.

Cursul Asistenta medicală în săli de tratament pentru asistenții medicali din cabinete de tratament din IM, CS etc.

Bun venit la cursul de farmacologie!

Aprecierea stării și comportamentului pacientului.

Utilizarea tehnicilor actuale specifice de îngrijire a pacientului.

Inițierea în mod independent a măsurilor imediate pentru menținerea în viață și aplicarea măsurilor în situații de criză conform Protocoalelor Clinice Naționale.

Îngrijirea pacientului în simptome specifice afecțiunilor pe sisteme.

Comunicarea eficientă în diverse situații socio – profesionale în domeniul sănătății.

Îngrijiri generale în urgențe medicale

Unitatea de curs  Planificarea familială  are menirea de a contribui la  pregătirea profesională a moașelor în promovarea sănătăţii reproductive  în comunitate.

Planificarea familială reprezintă conceptul care permite atât cuplurilor cât și persoanelor fizice – în mod individual, să utilizeze atât metode de control ale concepției și nașterilor pentru a anticipa și atinge numărul dorit de copii și intervalul de timp dorit între nașteri, cât și metode de tratament ale infertilității involuntare.

Bine ați venit !

здоровое питание    пирамида питания

))

Igiena generală ocupă un loc important în sistemul de formare şi pregătire a cadrelor medicale. În cadrul disciplinei elevii se familiarizează cu influenţa factorilor sociali şi ai mediului asupra sănătăţii, cu măsurile de optimizare a acestor factori, de profilaxie a bolilor şi  de fortificare a sănătăţii populaţiei.

Cunoştinţele igienice permit viitorilor lucrători medicali să planifice şi să îndeplinească corect măsurile de profilaxie a maladiilor, să determine cauzele îmbolnăvirii.

Scopul igienei constă în prevenirea bolilor prin aplicarea metodelor şi tehnicilor de educaţie pentru sănătate, astfel obiectul de studiu al disciplinei este omul sănătos. Conform Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii la Igiena generală elevii vor fi pregătiţi:

-          să descrie sănătatea populaţională sub toate aspectele;

-          să recunoască factorii ce condiţionează sănătatea;

-          să evalueze modul de viaţă şi să promoveze modul şi stilul sănătos de viaţă.


Abordarea medicala a situațiilor excepționale și a urgentelor în sănătate publica. 

Acest curs este este destinat asistenților medicali după cl. 12

😍

этот курс необходим для получения новых знаний в области профилактики инфекционных заболеваний

Acest curs este destinat metodelor de diagnosticare precoce a cancerului de col uterin și cancer mamar la nivel de AMP. Screning-ul cervical al populației eligibile la nivel de AMP.

Acest curs este destinat formatorilor in scop de perfectionare , domeniul prepararii,formarii si eliberarii formelor medicamentoase.

Rezumat din curiculla

Acest curs oferă utilizatorilor profesori instrucțiuni practice şi sugestii pedagogice referitor la modalitatea de folosire a platformei Moodle care conține informații menite să faciliteze utilizarea platformei în scopul alcătuirii şi organizării adecvate a cursurilor.

Limba engleză cu terminologie medicală este indispensabilă mediciniștilor deoarece asigură o comunicarea eficientă. 

Cursul prevede studierea terminologiei specific domeniului medicinii, utilizarea terminologiei studiate în contexte lexicale specifice, evidențiază rolul limbii franceze pentru viitorii specialiști, prevede îmbunătățirea calității profesionale ale specialiștilor prin studierea limbii franceze în general și a terminologiei în special. Se va pne accent pe toate 3 componente de studiere a unei limbi străine: fonetică, gramatică și lexic. La nivel fonetic se va accentua utilizarea sunetelor în limba franceză, alfabetul limbii străine și combinațiile de litere și sunete. La nivel gramatical se va sublinia caracteristicile gramaticale ale părților principale și secundare de proproziție precum și formele temporale gramaticale în limba franceză. O deosebită atenție va fi acordată nivelului lexical, unde va fi studiată terminologia limbii franceze legată de domeniul medicinii, precum și vocabularul cu caracter general, prin predarea ortografiei, pronunțării și caracteristicilor semantice ale vocabularului. La această disciplină se pune un mare accent pe studierea diferitor texte de specialitate care țin de însușirea vocabularului. 

Unitatea de curs Neurologie, sănătate mintală și narcologie cu nursing specific face parte din disciplinele de specialitate și este unitate de curs opțională, care asigură traseul individual de formare profesională și perspectivele de angajare în câmpul muncii. Cursul este predestinat pentru programul de formare profesională Medicină, calificarea Asistent medical, anul IV. Cursul prevede 30 de ore teoretice, 30 de ore practice și 30 de ore Studiu individual. Cursul se finalizează cu examen. 

Afecțiuni terapeutice a sistemului respirator, cardiovascular, sistemului digestiv și hepatobiliar, sistemului urinar, hematopoietic, afecțiuni reumatice

În cadrul unității de curs Chirurgie generală cu nursing specific se studiază tehnici de profilaxie a infecţiei nosocomiale, tehnica aplicării bandajelor, managementul pacientului în hemotransfuzii, îngrijiri specifice preoperatorii şi postoperatorii în patologiile chirurgicale

Patologia chirurgicală cu nursing specific I este unitatea de curs la care studiază semiologia principalelor patologii chirurgicale, factorii de risc, principiile de diagnostic, tratament şi îngrijiri specifice acordate pacientului, promovarea modului sănătos de viaţă.

Patologia chirurgicală cu nursing specific este unitatea de curs la care se studiază semiologia principalelor patologii chirurgicale, factorii de risc, principiile de diagnostic, tratament şi îngrijiri specifice acordate pacientului.


Semiologie chirurgicală cu nursing specific este unitatea de curs la care se studiază semiologia principalelor patologii chirurgicale, factorii de risc, principiile de diagnostic, tratament şi îngrijiri specifice acordate pacientului.Acordarea primului ajutor la etapa de prespital.
În toate cazurile de acordare a primului ajutor, este important să se:
 - asigure locul accidentului;
- ia măsurile de prevenire pentru ca starea de fapt să nu se înrăutăţească;
- stabilească contactul cu persoana bolnavă sau accidentată;
- acţioneze corespunzător când persoana accidentată sau bolnavă este lipsită de cunoştinţă; aline durerea; stabilească priorităţile.

Rinitele

Unitatea de curs Boli infecțioase cu nursing specific I se ocupă cu studierea apariţiei, răspândirii, evoluției clinice şi prevenirii maladiilor contagioase, provocate de microorganisme patogene,  caracteristice omului şi uneori comune păsărilor şi animalelor, ce pun în pericol sănătatea şi viaţa umană. În cadrul unității de curs elevii  studiază: cauzele, factorii, modalitățile de transmitere ale bolilor infecţioase, manifestările clinice caracteristice şi complicaţiile posibile, priincipiile și metodele de diagnostic, tratament, măsurile specifice de îngrijire acordate bolnavilor infecțioși,  principiile de prevenire şi combatere a bolilor infecţioase.

Competenţele specifice formate la finele studiului unității de curs vor da posibilitate viitorilor asistenți medicali să diferenţieze entităţile patologice cu caracter contagios, să recunoască manifestările specifice patologiei infecţioase, să aplice măsuri sigure de îngrijire, să consilieze pacienții în promovarea modului sănătos de viață, să supravegheze respectarea regimului curativ-igienic și antiepidemic. Un loc important în studierea acestei unități de curs revine formării la elevi a competenţelor de comunicare eficientă în promovarea și aplicarea metodelor, măsurilor actuale de prevenire şi combatere a bolilor infecțioase.

Unitatea de curs Boli infecțioase cu nursing specific II  se ocupă cu studierea apariţiei, răspândirii, evoluției clinice şi prevenirii maladiilor contagioase intestinale, cu sindrom hepatic şi tegumentare provocate de microorganisme patogene,  caracteristice omului şi uneori comune păsărilor şi animalelor, ce pun în pericol sănătatea şi viaţa umană. În cadrul unității de curs veţi  studia: cauzele, factorii, modalitățile de transmitere ale bolilor infecţioase, manifestările clinice caracteristice şi complicaţiile posibile, priincipiile și metodele de diagnostic, tratament, măsurile specifice de îngrijire acordate bolnavilor infecțioși,  principiile de prevenire şi combatere a bolilor infecţioase.

Competenţele specifice formate la finele studiului unității de curs vă vor da posibilitate ca viitori asistenți medicali să diferenţiaţi entităţile patologice cu caracter contagios, să recunoaşteţi manifestările specifice patologiei infecţioase, să aplicaţi măsuri sigure de îngrijire atât autonome cât și delegate, să consiliaţi pacienții în promovarea modului sănătos de viață, să supravegheaţi respectarea regimului curativ-igienic și antiepidemic. Un loc important în studierea acestei unități de curs revine formării competenţelor de comunicare eficientă, cu utilizarea corectă a limbajului specific medical în promovarea și aplicarea metodelor, măsurilor actuale de prevenire şi combatere a bolilor infecțioase.
Dermatovenerologia este o ramură a medicinii ce se ocupă cu depistarea cauzei, identificarea căilor de transmitere a bolilor, descrierea formelor clinice, diagnosticul şi tratamentul bolilor cutanate necontagioase şi contagioase, cât şi îngrijirea bolnavilor cu boli de piele şi venerice. Ştiinţele specializate precum dermatovenerologia au astăzi o dezvoltare rapidă, cu interferenţe interdisciplinare pregnante şi specifice complexe.  Studiind dermatovenerologia, viitorii lucrători medicali vor însuşi principiile de bază în conduita bolnavilor cu dermatoze şi infecţii cu transmitere sexuală. Dermatovenerologia ocupă un loc important printre celelalte unităţi de curs de specialitate.

Oftalmologia este o unitate de curs, studierea căreia permite formarea abilităţilor necesare pentru a putea stabili un diagnostic corect  în baza anamnezei şi examenului obiectiv, de asemenea, pentru a soluţiona situaţiile de urgenţă, a aplica corect tratamentul și îngrijirile necesare în afecțiunile oftalmologice.

  Necesitatea cunoașterii oftalmologiei se explică prin nivelul înalt al morbidităţii cu afecţiuni oftalmologice şi numărul mare al persoanelor slabvăzătoare.

Cunoaşterea celor mai importante și actuale probleme oftalmologice asigură ocrotirea sănătăţii vizuale a   populaţiei şi existenţa unei naţiuni sănătoase. 


Во всех девяти странах, по данным исследования, отмечается повсеместное распространение таких проявлений дискриминации, как словесные оскорбления и угроза, ощущаемая в свой адрес людьми, живущими с ВИЧ: до 45 % участников исследования в Мьянме отметили, что сталкиваются с такими проявлениями.


   Farmacia socială 👨‍⚕️👩‍⚕️ este o știință interdisciplinară, care studiază aspectele sociale și etico-morale ale asistenței farmaceutice în contextul dezvoltării sistemului de sănătate, având în vedere extinderea rolului farmacistului în sănătatea publică. 

   Farmacia Socială are ca scop integrarea cunoștințelor acumulate de viitorii specialiști la disciplinele sociale și cele de organizare a activității farmaceutice cu cunoștințele din domeniul medicamentelor în vederea asigurării unei asistențe farmaceutice eficiente, inofensive și accesibile în condiții de calitate.


  Biofarmacia studiază modificările pe care le suferă substanțele medicamentoase în organism (procesele de absorbție, distribuție, metabolism și excreție). În biofarmacie sunt 3 faze importante: Faza farmaceutică, faza farmacocinetică și faza farmacodinamică.

                Definiţia şi impactul disciplinei:  Biochimie metabolică, este o ştiinţă modernă, cu caracter complex, care are drept material de studiu materia vie şi fenomenele specifice acesteia, din punct de vedere al organizării, compoziţiei şi structurii biomoleculelor componente, precum şi al proceselor complexe de transformare a acestora în corelaţie cu efectele energetice asociate reacţiilor metabolice.

Obiectivele generale ale unității de curs:

1. Studierea proceselor metabolice fundamentale ce stau la baza funcţionalităţii organismelor vii în condiții fiziologice;

2. Estimarea dereglărilor componenţei chimice a unor organe/țesuturi și a proceselor metabolice fundamentale ce determină mecanismele patogenice de afectare a organului/țesutului în patologie;

3. Formarea abilităţilor de aplicare a metodelor de investigații biochimice;

4. Abordarea controlului calității investigațiilor biochimice de laborator;

5. Interpretarea corectă a datelor de laborator în corelare cu valorile de referință a parametrilor biochimici.

   Farmacoterapia cu preparate OTC💊 este o ramură a medicinei care se ocupă cu metodele de tratare a bolilor cu ajutorul preparatelor farmaceutice. Este o știință aplicativă despre prescrierea medicamentelor pacientului, ce se bazează pe datele experimentale și principiile teoretice ale farmacologiei și disciplinelor medico-biologice-clinice.

    Farmacoterapia 💊 ca știință îmbină cunoștințe din mai multe ramuri ale disciplinelor medico-biologice, așa ca fiziologia omului și fiziopatologia, medicina clinică. Se bazeasă și pe științele de profil farmaceutic, așa ca farmacologia clinică și experimentală. Un loc important deține tehnologia medicamentelor, care asigură biodisponibilitate înaltă a preparatului, în acest context și calitatea tratamentului.

Scopul acestei disciplini este:

 • însușirea bolilor, cauzele apariției și tabloul clinic ;
 • obținerea abilităților de selectare a tratamentului optim intr-o anumită boală;
 • formularea unei concepții ample despre legitățile acțiunii medicamentelor în condițiile dereglărilor activității vitale ale organismului;
 • însușirea schemelor de utilizare a substanțelor medicamentoase în dependență de anumiți factori (vârsta, sensibilitatea individuală, caracterul procesului patologic, etc.);
 • prevenirea reacțiilor adverse ale substanțelor medicamentoase.


Toxicologia este știința , care studiază originea, proprietățile substanțelor toxice , mecanismul de acțiune , toxicocinetica, toxicodinamia, absorbția, localizarea, eliminarea din organism, izolarea, metodele de determinare și măsurile de combatere a acțiunilor nocive.


       Biochimia clinică, este o ştiinţă modernă, cu caracter complex, care are drept material de studiu materia vie şi fenomenele specifice acesteia, din punct de vedere al organizării, compoziţiei şi structurii biomoleculelor componente, precum şi al proceselor complexe de transformare a acestora, în corelaţie cu efectele energetice asociate reacţiilor metabolice. Cunoaşterea substratului biochimic al materiei vii, şi a mecanismelor reacţiilor biochimice oferă cheia înţelegerii ştiinţifice a fenomenelor particulare lumii vii cum ar fi: procesele fiziologice normale sau patologice, formarea speciilor, variabilitatea, ereditatea, reproductibilitatea, adaptabilitatea etc., şi proiectarea posibilităţilor de intervenţie şi de aplicare a unor alternative optime.    Datorită interesului suscitat, dar mai ales a posibilităţilor fizico-chimice moderne de investigare, Biochimia clinică s-a dezvoltat în ultimii ani foarte mult, făcând posibilă evaluarea structurii moleculare a vieţii, deschizând porţi spre domenii noi de cercetare, cum ar fi: secvenţionarea ADN, obţinerea unor noi combinaţii genetice, elucidarea mecanismului de control al metabolismului şi al proceselor de transport prin membranele celulare etc.                                                                                                             Biochimia clinică are două ramuri: biochimia structurală şi biochimia metabolismelor.                  Biochimia structurală se ocupă cu studiul moleculelor vieţii: proteine şi aminoacizi, glucide, lipide, acizi nucleici, enzime, hormoni, vitamine.                                                                                    Biochimia metabolismelor studiază căile metabolice prin care nutrienţii sunt procesaţi în interiorul celulelor vii (anabolism şi catabolism).

 Biochimia generală face parte din aria conţinuturilor fundamentale studiată la calificările Asistent farmacist și Asistent medical în diagnostic de laborator, fiind o disciplină teoretico-experimentală studiază materia vie şi fenomenele specifice acesteia din punct de vedere al organizării, compoziţiei şi structurii biomoleculelor componente, precum şi al proceselor complexe de transformare a acestora  în corelaţie cu efectele energetice asociate reacţiilor metabolice.

Disciplina Botanica farmaceutică prezintă capacitatea de a explica şi interpreta conţinuturile teoretice şi practice într-o abordare interdisciplinară cu celelalte discipline din aria curriculară ca: Farmacognozie, Farmaco şi Fitoterapia, Biochimia, Farmacologia.

Este important ca viitorul specialist să aibă capacitatea de a utiliza în mod adecvat şi în context terminologia de specialitate, să înţeleagă aspectele legate de particularităţile cercetărilor în domeniul dat, să dobândească experienţe şi manualităţi în manipularea echipamentului de laborator şi a tehnicilor de studiu specifice ştiinţelor vieţii: utilizarea microscopului, recunoaşterea în microscopie optică a tipurilor celulare, organitelor, ţesuturilor şi structurilor anatomice vegetale evidenţiate în curricula.

Competenţele profesionale ale viitorului absolvent evidenţiază capacitatea de a integra cunoştinţele teoretice cu deprinderile practice în realizarea activităţii profesionale şi a obţine performanțe descrise în calificarea profesională. Astfel disciplina Botanica faramaceutică formează următoarele competențe profesionale specifice:

CS1.Identificarea elementelor de bază a citologiei şi histologiei vegetale.

CS2.Analiza organelor vegetative, reproductive cu structura anatomică şi morfologică a plantelor medicinale.

CS3.Determinarea principalelor caracteristici ale plantelor medicinale  şi ierborizarea acestora.